forside

TEAMUTVIKLING

Som regel er aktivitets- og lærings-arenaene atskilt. Vår erfaring er at å smelte de sammen er en kraftig katalysator.

Gjennom en kombinasjon av fysiske aktiviteter, prosessorientert analyse, øvelser og «tett» samhandling i guds frie natur får deltakerne innblikk i egne \ teamets \ avdelingens \ organisasjonens ferdigheter og begrensninger. Som hovedregel også en felles-opplevelse og –følelse som huskes lenge.

Vi anbefaler selvfølgelig mest mulig natur, men deltakernes mestringsfølelse og forutsetninger styrer valget av boform og psykisk-\ fysisk utfordring.

Det å leve er å gå,
ikke tenke, ikke ville, ikke huske og forstå,
uten ett, at neste varde
skal og vil og må en nå.
Z. Brochmann

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as