forside

Produkter

Vi tror at våre kunder er tjent med en samarbeidspartner som arbeider helhetlig og har kompetanse på flere felt innen det å få en kunnskapsbedrift til å prestere. Gjennom langsiktige relasjoner og god forståelse av den enkelte kundes situasjon og behov, kan vi lettere finne løsninger og sørge for at forskjellige tiltak ”spiller sammen”.

  • LEDERTRENING
  • TEAMUTVIKLING
  • HUMANKAITAL -/ MANAGEMENT AUDIT
  • IDENTIFISERING OG UTVIKLING AV STRATEGISK KOMPETANSE
  • LEDER-VURDERING, TRENING OG UTVIKLING
  • GESTALTBASERT OU
  • INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
  • INTEGRERT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  • EVENTS- OPPLEVELSER OG LÆRING SOM EN INTEGRERT DEL AV FORRETNINGSDRIFT OG UTVIKLING
  • FOREBYGGING OG BEHANDLING AV UTBRENTHET OG POSTTRAUMATISK STRESS
Produktbeskrivelse

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as