forside

INTEGRERT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Å tiltrekke, beholde og utvikle dyktige medarbeidere med riktig kompetanse og holdninger på alle nivåer vil være en hovedutfordring i nesten alle virksomheter.

Vi legger stor vekt på at verktøy og prosesser er integrerte slik at man får et ensartet språk og virkemidler i organisasjonen, og som kan virke gjensidig forsterkende. En slik integrasjon betegner vi som Integrert Human Resources Management.

IHRM

Frittstående opplegg fra forskjellige leverandører kan bli mindre effektive og skape forvirring internt i organisasjonen. HRM / ICM-aktivitetene bør samordnes og helst integreres i det som man tenker på som mer forretningsmessige endringsprosesser. For eksempel: Lederkrav, måle- og belønningssystemer må samkjøres med IT-løsninger for Balansert Målstyring for å oppnå ønsket effekt.

Sammen med oppdragsgiver vil vi sørge for at disse aktivitetene har en klar forankring i organisasjonens mål og strategier, og Naturlig Lederskap vil aktivt bidra til realisering av dette. Vi er villige til – og ønsker – å ta et reelt ansvar for implementeringen og gevinstrealisering sammen med oppdragsgiver.

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as