forside

Humankapital- / Management audit

Kartlegging av organisasjonens humankapital er en viktig øvelse i mange sammenhenger. For kunnskapsbedrifter er det etter vårt syn helt avgjørende at organisasjonens strategidiskusjoner tar utgangspunkt i en reell beskrivelse av hva man har og at rekruttering og kompetanseutvikling drives målrettet ift vedtatt strategi.

Lettere sagt enn gjort og ofte erfarer vi at kompetanseutvikling drives ad-hoc, interne forfremmelser blir ikke kvalitetssikret, humankapitalen blir overfladisk behandlet ifm oppkjøp og fusjoner,osv...

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as