forside

Juridisk

Informasjonen som finnes på denne websiden er kun ment å gi generell veiledning om saker av interesse for leserens personlige bruk, og leseren er fullt og helt ansvarlig for bruken av den.

Informasjonen gis under den klare forståelse at forfatterne og utgiverne med dette ikke er beskjeftiget med å gi juridiske eller andre slags profesjonelle råd. Derfor bør informasjonen ikke brukes som erstatning for profesjonell rådgivning.

Selv om vi har gjort alt for å sikre at informasjonen som finnes på denne siden har kommet fra pålitelige kilder, er Naturlig Lederskap as ikke ansvarlig for noen mulig feil eller utelatelse eller for virkninger som har inntrådt som en følge av bruken av denne informasjonen.

All informasjon på denne siden gis "som den er" uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet eller for resultatene som er oppnådd ved bruken av denne informasjonen og uten garanti av noe slag, uttrykt eller innbefattet, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet og tilpasning til praktiske formål. Intet heri skal på noen måte være erstatning for uavhengige undersøkelser og en grundig teknisk og forretningsmessig vurdering fra leserens side. Lover og forordninger endres stadig og kan kun fortolkes i lyset av særskilte konkrete situasjoner.

Kontor: Duevn 3, 1440 Drøbak

post (at) naturlig-lederskap.no

+47 41 45 46 46 eller +47 90 62 84 36

Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as Naturlig Lederskap as